fbpx

Save Health je kompanija osnovana 2018. godine sa ciljem da se i kod nas omoguće inovativne i savremene mogućnosti u lečenju i sprečavanju nastanka poremećaja zdravlja.

VIZIJA

U cilju prevencije i lečenja bolesti kao i poboljšanja kvaliteta života pacijenta posvećeni smo nalaženju i obezbeđivanju najnovijih dostignuća iz sveta farmacije i medicine na našem tržištu.

Okosnica naših aktivnosti su kontinuirane medicinske edukacije, informisanje zdravstvenih radnika kao i plasiranje balansiranih i tačnih informacija opštoj javnosti.

Cilj i misija je da se podigne svest i skrene pažnja na činjenicu da postoje vrhunska, bezbedna rešenja za očuvanje i unapređenje zdravlja svih nas.

VREDNOSTI

Zdravlje
Plasiranje proizvoda koji bezbedno i efikasno zadovoljavaju zdravstvene potrebe stanovništva.

Kvalitet
Uz visoke standarde bezbednosti pružamo korisniku najnovija dostignuća iz sveta medicine, sa posebnim osvrtom na kvalitet proizvoda.

Medicina
Zdravstveni radnici su naši osnovni sagovornici kojima predstavljamo naše proizvode i odvajamo značajne resurse kroz obuke i podršku, kao društveno odgovorna kompanija.

Održivi razvoj
Izbalansiran pristup poslovanju u skladu sa zakonskim i etičkim pravilima, koja doprinose zaštiti naše okoline i čuvanju svega što treba da naslede buduće generacije.

Kontinuirani rast
Stalno tražimo nove izvore inovacija i brzo ih prilagođavamo ponudi na tržištu u skladu sa zdravstvenim potrebama korisnika. Svojim aktivnim učešćem u rastu i razvoju, naše tržište približavamo najrazvijenijim tržištima u svetu. 

U lepom ambijentu pozorišta Madlenijanum u oktobru 2018. održan je prvi Save Health simpozijum pod nazivom „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“. Učesnici njihovog prvog simpozijuma, kojim se kompanija i zvanično predstavila, bili su u prilici da čuju zapažanja, naučna dostignuća i iskustva iz prakse sjajanih predavača, eminentnih profesora iz Londona, Niša, Helsinkija i Beograda . Predstavljeni su novi proizvodi na našem tržištu – Acetium u kapsulama, Imunolak probiotik i Lactibiane –paleta jedinstvenih forumulacija namenjenih specifičnim potrebama intestinalnog sistema pacijenata.

Prof Borislav Kamenov,  profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, predstavio je nove mogućnosti imunomodulacije inovativnim probiotikom Imunolak na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu. 

Prof Aleksandra Pavlović Marković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, svojim nadahnutim predavanjm na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu objasnila sve prednosti korišćenja nove dijagnsotičke procedure  -gastropanel test. Za pacijente pod rizikom po prvi put postoji mogućnost prevencije karcinoma želuca od dejstva acetaldehida,  koji neutrališu Acetium kapsule. 

Prof Aleksandra Pavlović Marković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, svojim nadahnutim predavanjm na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu objasnila sve prednosti korišćenja nove dijagnsotičke procedure  -gastropanel test. Za pacijente pod rizikom po prvi put postoji mogućnost prevencije karcinoma želuca od dejstva acetaldehida,  koji neutrališu Acetium kapsule. 

Dr Nara Nairi iz Engleske, ekspert za mikrobiotu sa diplomama Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta, predstavila je na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu klinička iskustva  i studije za Lactibiane brend, koji već dugi niz godina predstavlja najprodavaniji dijetetski proizvod u Francuskoj. 

Prof.dr Kari Syrjänen iz Finske, bivši dekan Medicinskog fakulteta u Finskoj, sa bogatim istraživačkim iskustvom, kao i mentorstvom laureata za Nobelovu nagradu, predstavio je na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu Acetium kapsule – inovativan proizvod  na našem i svetskom tržištu, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada na mogućnosti zaštite želuca od kancerogenog dejstva acetaldehida.Acetladehid je po IARC klasifikaciji karcinogen grupe I, koji se u višku stvara kod pacijenata koji dugotrajno koriste IPP, imaju atrofični gastritis, imaju malo ili ni malo želudačne kiseline iz raznih razloga uključujući i operacije ili zloupotrebljavaju alkohol.

All rights reserved Savehealth 2018
Video credits to videvo

Adresa: Maksima Gorkog 42, 11210 – Palilula
Maill: info@savehealth.rs
Tel: +381 69 488 4888

Save Health je kompanija osnovana 2018. godine sa ciljem da se i kod nas omoguće inovativne i savremene mogućnosti u lečenju i sprečavanju nastanka poremećaja zdravlja.

VIZIJA

U cilju prevencije i lečenja bolesti kao i poboljšanja kvaliteta života pacijenta posvećeni smo nalaženju i obezbeđivanju najnovijih dostignuća iz sveta farmacije i medicine na našem tržištu.

Okosnica naših aktivnosti su kontinuirane medicinske edukacije, informisanje zdravstvenih radnika kao i plasiranje balansiranih i tačnih informacija opštoj javnosti.

Cilj i misija je da se podigne svest i skrene pažnja na činjenicu da postoje vrhunska, bezbedna rešenja za očuvanje i unapređenje zdravlja svih nas.

VREDNOSTI

Zdravlje
Plasiranje proizvoda koji bezbedno i efikasno zadovoljavaju zdravstvene potrebe stanovništva.

Kvalitet
Uz visoke standarde bezbednosti pružamo korisniku najnovija dostignuća iz sveta medicine, sa posebnim osvrtom na kvalitet proizvoda.

Medicina
Zdravstveni radnici su naši osnovni sagovornici kojima predstavljamo naše proizvode i odvajamo značajne resurse kroz obuke i podršku, kao društveno odgovorna kompanija.

Održivi razvoj
Izbalansiran pristup poslovanju u skladu sa zakonskim i etičkim pravilima, koja doprinose zaštiti naše okoline i čuvanju svega što treba da naslede buduće generacije.

Kontinuirani rast
Stalno tražimo nove izvore inovacija i brzo ih prilagođavamo ponudi na tržištu u skladu sa zdravstvenim potrebama korisnika. Svojim aktivnim učešćem u rastu i razvoju, naše tržište približavamo najrazvijenijim tržištima u svetu. 

U lepom ambijentu pozorišta Madlenijanum, održan je prvi Save Health simpozijum pod nazivom „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“.  Save Health je kompanija osnovana 2018. godine sa ciljem da se i kod nas omoguće inovativne i savremene mogućnosti u lečenju i sprečavanju nastanka poremećaja zdravlja. Učesnici njihovog prvog simpozijuma, kojim se kompanija i zvanično predstavila, bili su u prilici da čuju zapažanja, naučna dostignuća i iskustva iz prakse sjajanih predavača, eminentnih profesora iz Londona, Niša, Helsinkija i Beograda . Predstavljeni su novi proizvodi na našem tržištu – Acetium u kapsulama, Imunolak probiotik i Lactibiane –paleta jedinstvenih forumulacija namenjenih specifičnim potrebama intestinalnog sistema pacijenata.

Prof Borislav Kamenov,  profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, predstavio je nove mogućnosti imunomodulacije inovativnim probiotikom Imunolak na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu. Prof Aleksandra Pavlović Marković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, svojim nadahnutim predavanjm na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu objasnila sve prednosti korišćenja nove dijagnsotičke procedure  -gastropanel test. Za pacijente pod rizikom po prvi put postoji mogućnost prevencije karcinoma želuca od dejstva acetaldehida,  koji neutrališu Acetium kapsule. Dr Nara Nairi iz Engleske, ekspert za mikrobiotu sa diplomama Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta, predstavila je na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu klinička iskustva  i studije za Lactibiane brend, koji već dugi niz godina predstavlja najprodavaniji dijetetski proizvod u Francuskoj. Prof.dr Kari Syrjänen iz Finske, bivši dekan Medicinskog fakulteta u Finskoj, sa bogatim istraživačkim iskustvom, kao i mentorstvom laureata za Nobelovu nagradu, predstavio je na Save Health simpozijumu „Savremene mogućnosti terapije i prevencije“ u Madlenianumu Acetium kapsule – inovativan proizvod  na našem i svetskom tržištu, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada na mogućnosti zaštite želuca od kancerogenog dejstva acetaldehida.

Acetladehid je po IARC klasifikaciji karcinogen grupe I, koji se u višku stvara kod pacijenata koji dugotrajno koriste IPP, imaju atrofični gastritis, imaju malo ili ni malo želudačne kiseline iz raznih razloga uključujući i operacije ili zloupotrebljavaju alkohol.

All rights reserved Savehealth 2018
Video credits to videvo

Adresa: Maksima Gorkog 42, 11210 – Palilula, Beograd
Maill: info@savehealth.rs
Tel: +381 69 488 4888